Wat betekent een stijgende rentevoet voor jouw woonplannen?

19-05-2022


De rente stijgt zienderogen. Dat was jarenlang niet het geval. Een onfortuinlijke zaak, want dat scheelde een slok op de borrel voor de woonleningen. In dit artikel schetsen we wat er precies aan de hand is, wat dat betekent voor jouw woonplannen en hoe je hier best mee omgaat.

Kortetermijn- en langetermijnrente

In het geval van de rente op een hypothecaire lening spreken we over langetermijnrente. De hypothecaire lening, of woonlening, loopt over een periode van tien jaar of langer. Voor geld dat voor een kortere periode wordt geleend is de kortetermijnrente van kracht. Op basis van die kortetermijnrente wordt bijvoorbeeld de rente op het spaarboekje berekend. Die zit momenteel nog altijd onder nul. De langetermijnrente daarentegen is sinds 2020-2021 gestegen naar 1,5%.
 
Historisch hoog? 
 
Staat de langetermijnrente op een historisch hoogtepunt? Wel, dat is relatief. Bekijk je het over de laatste vijf jaar, dan zit de langetermijnrente nu inderdaad op het hoogste niveau. Neem je de cijfers van de laatste tien jaar erbij, dan zie je dat we in 2013 tegen de 3% aanleunden. Nog geen reden tot paniek dus. 
 
Concrete oorzaken? 
 
Het blijft een complex gegeven, maar de stijging heeft wel degelijk een aantal duidelijke oorzaken. Het einde van de coronapandemie leidt tot stijgende prijzen, tel daar de oorlog in Oekraïne bij en de inflatie wordt een onvermijdelijk feit. De centrale bank heeft weinig instrumenten voorhanden om dit scenario te bestrijden. Naast het terugschroeven van het opkopen van obligaties, waardoor geld in de markt wordt geinjecteerd, kan de centrale bank ook de basisrente doen stijgen. Een maatregel die in de Verenigde Staten in de afgelopen maanden al een paar keer werd doorgevoerd. Europa hield tot begin dit jaar de boot af, maar daar lijkt nu dus verandering in te komen. 
 
Rechtstreekse gevolgen?
 
De banken bepalen de rente op hypothecaire leningen in functie van de evolutie van de langetermijnrente. Er is dus weing ontkomen aan. Concreet betekent het dat we meer rente moeten betalen op hypothecaire leningen.
 
Stel je de aankoop van een huis dan beter uit? 
 
Kort antwoord? Nee, helemaal niet. Het is niet zeker of de rentevoet op korte termijn zal dalen. Ook bouwmaterialen blijven duurder worden en de vastgoedprijzen lijken voorlopig niet te stoppen met stijgen. Afwachten kan een omgekeerd effect hebben, je kan dus beter nu kopen dan later. 

Voor meer informatie en advies kan je steeds bij P.Lan terecht. 

ctaimg

Een gesprek over jouw plan?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek in ons kantoor in Brugge.  Tijdens een eerste kennismaking kun je ons vertellen wat je voor ogen hebt. Bij ons ontstaat steeds het mooiste PLAN.