Verbouwingen, vergunningen en verplichtingen

Als je in België bouwt, ben je verplicht om een bouwvergunning aan te vragen. Dat wisten we al. Maar wat zegt de wet over renoveren of bijbouwen? Er zijn drie opties. Afhankelijk van de aard van de bouwwerken is er sprake van een vrijstelling, is er meldingsplicht of moet je een bouwvergunning aanvragen. 
 
Hieronder vind je uitleg bij de verschillende opties.
 
Vrijstelling 
 
Voor deze aanpassingen is er geen meldingsplicht en heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig. De voorwaarden zijn: 
 • De werken hebben geen effect op het volume van de woning. 
 • Het uitzicht aan de straatkant verandert niet, geen werken aan de voorgevel dus. 
 • Het gaat om verbouwingen of onderhoudswerken zonder stabiliteitswerken. 

Voorbeelden van werken waarvoor je een vrijstelling krijgt zijn: 
 • Renovatie van de keuken, de badkamer, de slaapkamer of de zolder
 • De plaatsing van nieuwe ramen
 • Pleisterwerken
 • De plaatsing van nieuwe dakpannen (zonder werken aan het dakgebinte)
 • Het installeren van zonnepanelen en schotelantennes
 • Het aanplanten van bomen, struiken en hagen
 • De plaatsing van open afsluitingen tot 2m hoog
 • De plaatsing van bijgebouwen in de tuin, zij het ook onder voorwaarden 


Meldingsplicht
 
Werken die effect hebben op de stabiliteit van de woning zijn vrijgesteld van vergunning maar moeten wel gemeld worden. 
 
Voorbeelden hiervan zijn:
 • Het vervangen van draagmuren of buitenmuren.
 • Het vervangen van balken in een dakconstructie.
 • Een nieuwe raamopening in een gevel plaatsen. 


Stedenbouwkundige vergunning
 
Voor het uitbreiden van een woning is een stedenbouwkundige vergunning verplicht. Voor de aanbouw van bijgebouwen zijn er wel een aantal gevallen waarbij een melding volstaat. Dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:   
 • Je mag maximaal 40 vierkante meter bijgebouwen aanbouwen (carport, veranda, gelijkvloerse uitbreiding,… ).
 • Er is voldoende afstand van de perceelsgrenzen: 3 meter in de zijtuin(en) en 2 meter in de achtertuin. 
 • De bijgebouwen zijn niet hoger dan 4 meter, gemeten vanaf de grond. 
 • De hoofdfunctie van de woning verandert niet.  
Voor alle andere werken is een stedenbouwkundige vergunning verplicht. 

Opgelet! Sommige gemeentes kunnen extra voorschriften opleggen. Om zeker te zijn dat je aan alle voorwaarden voldoet, is het aangewezen om vooraf inlichtingen te vragen bij de gemeente waar de woning ingeschreven staat.
 
Meer informatie nodig? Contacteer P.Lan, we helpen je graag verder. 

Tijd voor een gesprek.